Avisecbg

Предмет на дейности

  • Консултантска дейност в областта на националната сигурност, сигурност на информацията, защита на личните данни, компютърни системи и технологии, информационни технологии, системи за физическа сигурност и системи за обработка, съхранение, архивиране и заличаване на данни.
  • Директно или чрез посредници извършване на вносна периферна техника и устройства, компютърна техника, системи за обработка, съхранение, архивиране и унищожаване на данни, аксесоари, офис материали и консумативи.
  • Доставка, изграждане, ремонт и поддръжка на компютърни системи и компютърни мрежи, системи за контрол на достъпа, видео наблюдение, пожароизвестяване и други.
  • Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерни продукти и програми.
  • Изработка и поддръжка на сайтове.
  • Осъществяване на дейности на търговски представител.
  • Извършване на услуги в областите на информационни технологии, компютърни системи и технологии, системи за обработка, съхранение, архивиране, криптиране, унищожаване на информация и лични данни, системи за сигурност.