Какво е GDPR и защо е нужен за бизнеса ни?

GDPR или Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, са нови правила при обработване на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес, считано от 25 май 2018 г.

Защо се въвежда регламента?

Какъв е крайният срок за въвеждане?

Крайният срок, в който всички трябва да са въвели съответните мерки е: 25.05.2018г.

Има ли санкции?

След 25 май 2018 г. максималният размер е до 20 000 000 EUR или до 4 % от годишния оборот на организацията за предходната финансова година.

Как да покрием изискванията на регламента?

Основни стъпки:
Стъпка 1: Запознаване с регламента;
Стъпка 2: Анализ и планиране – GAP анализ, оценка на въздействието, оценка на риска;
Стъпка 3: Внедряване;

услуги по gdpr

GDPR

Внедряване и защита

Консултации

Извършване на консултации

Софтуер и хардуер

Изработка на уеб сайт

Разработка и поддръжка

Софтуерни услуги

Професионални съвети и инсталации

Хардуер

Инсталиране и управление на хардуерни устройства

Доставка

Доставка на хардуер по поръчка

нашите клиенти